Ons website-adres is: www.cafetariatcentrum.nl

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Contactformulieren

Wanneer je een reactie achterlaat via het contactformulier op https://www.cafetariatcentrum.nl/contact worden er de volgende gegevens opgeslagen:

Naam
E-mailadres
Telefoonnummer
Eventueel onderwerp
Bericht
Datum en tijdstip

De contact formulier inzendingen worden niet langer bewaart dan strikt nodig is voor het verlenen van service, de ingezonden informatie wordt niet gebruikt voor marketing doeleinden.

Cookies

Google.com > Google Maps > Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.

Analytics

De hostingprovider www.vevida.com bewaart logs van het website- en het email-verkeer. Dit om analyzes te kunnen uitvoeren. Deze logs worden na enkele dagen gewist. Meer info hierover: https://vevida.com/verwerkersovereenkomst/

Hoe lang we jouw data bewaren

De contact formulier inzendingen worden niet langer bewaart dan strikt nodig is voor het verlenen van service, de ingezonden informatie wordt niet gebruikt voor marketing doeleinden.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een reactie stuurt via het contactformulier, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Cafetaria ’t Centrum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactinformatie

Cafetaria ’t Centrum
Wesley Lenssen
Kerkstraat 25
5944 AL Arcen
077 473 2649
info@cafetariatcentrum.nl

Hoe we jouw data beveiligen

Cafetaria ’t Centrum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bovenstaande contactinformatie.